Strategia działań marketingowych

Największym ryzykiem, jakie istnieje jest brak ryzyka ... W świecie, który zmienia się bardzo szybko, jedyną strategią, która gwarantuje porażkę, jest nie podejmowanie ryzyka. Mark Zuckerberg

Obojętne, czy chodzi o branżę medyczną, czy też jakąkolwiek inną, strategia dla działań marketingowych powinna być na pierwszym planie. Jest jak plan gry. Budując własny pomysł na biznes warto od niej zacząć. Oferujemy placówkom medycznym doradztwo i przygotowanie strategii działań marketingowych.

Cele biznesowe

Zwykle rozpoczynamy od wysokopoziomowych celów biznesowych. W trakcie pracy nad każdym projektem to jeden z najważniejszych etapów. Jeśli wiesz, czego oczekujesz od swojego biznesu medycznego, to już pewna część pracy jest wykonana. Jeśli uzgodnimy te cele i będziemy mieli ich świadomość to Twoje cele będą dla nas jak kompas. W każdym momencie pracy możemy do nich wrócić i zweryfikować, czy wdrażane przez nas taktyki pozwalają spełnić Twoje cele biznesowe. Na tej podstawie, również wspólnie z Tobą określimy grupę kluczowych wskaźników efektywności. Będą one naszymi narzędziami pomiarowymi Dzięki nim będziemy wiedzieli w którym miejscu twojego planu marketingowego jesteśmy w danej chwili, a Ty jako nasz Klient na bieżąco będziesz mieć wiedzę jaka jest nasza skuteczność w działaniu.

Strategia komunikacji marki medycznej

Innym ważnym elementem strategii marketingu dla placówki medycznej jest strategia komunikacji z pacjentem / klientem. Ważne tutaj jest określenie pakietu narzędzi, jakie możemy używać w komunikowaniu się z rynkiem, a także wiedza na temat budżetu, jakim dysponujemy do jej uruchomienia i prowadzenia. Strategia komunikacji jest istotna dla każdej placówki medycznej: zarówno dla gabinetu, gdzie przyjmuje pojedynczy lekarz – specjalista, jak i dla przychodni lub kliniki gdzie świadczone są kompleksowe usługi medyczne. Wychodząc od Twoich celów biznesowych i możliwości, jakimi dysponujesz, przygotujemy spójną strategię komunikacji dla Twojej marki medycznej.

Monitoring konkurencji

Poznanie konkurencji ma ważny wpływ na to, jakie przyjmiesz ogólne i szczegółowe kierunki w strategiach zarówno komunikacyjnej jak i ogólnie strategii działań marketingowych. Przeprowadzamy audyty konkurencji związane z ich działaniami w Internecie. Pozwala to rozpoznać szanse i zagrożenia, jak również odnaleźć potencjalne przewagi rynkowe dla Twojego biznesu i wdrażać wypracowaną strategię w taki sposób, by osiągać założone cele biznesowe.

Raporty z realizacji strategii działań marketingowych

Równie ważne jak planowanie i określanie głównych wskaźników efektywności, jest monitorowanie postępów własnej pracy. Dlatego tworzymy szczegółowe raporty w cyklach tygodniowych i miesięcznych. Pozwalają nam one podejmować wspólnie z Klientem kluczowe decyzje o ewentualnych zmianach w poszczególnych kanałach komunikacji, budżetach, czy wybieranych priorytetach podczas trwania kampanii.

Działamy zwinnie

Aby zachować łatwość reagowania na zmiany rynkowe, także z poziomu strategii działań marketingowych podczas jej realizacji przyjęliśmy model Agile – wzorując się na projektach programistycznych. Stąd też podobny model pracy: działamy w sprintach tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych. Naszym priorytetem jest mierzalna wartość dla Klienta w postaci konkretnego rozwiązania strategicznego, które da mu przewagę rynkową w określonej niszy i pozwoli dotrzeć do możliwie największej ilości potencjalnych klientów.

Chcesz, aby nowi pacjenci do Ciebie dzwonili?

Zadzwoń wcześniej Ty do nas:

781 881 900

Zapytaj o tę usługę

    Przepisz liczbę cyframi, jeśli nie jesteś botem 🙂 *