Misja i wizja firmy medycznej

Określenie misji oraz zobrazowanie wizji jest tak ważnym, co trudnym zagadnieniem w trakcie tworzenia strategii biznesowej oraz marketingowej dla każdej firmy. Branża medyczna jest szczególnie zobligowana do określenia tych cech i traktowania ich jak podstawy i swego rodzaju konstytucji działalności placówki. Tymczasem wiele gabinetów pomija świadome i jawne określenie misji i wizji wychodząc z założenia, że są to działania zbyt miękkie, aby były ważne. Jakkolwiek samo leczenie jest misją podstawową dla każdego lekarza, tak szersze spojrzenie na biznes medyczny pozwala zdefiniować oba te kierunki w kontekście konkretnego gabinetu lub placówki.

Wizja i misja – czym się różnią?

Oba te terminy są zupełnie różne, jednak często mylone podczas ich formułowania.

Wizja jest słowną i mentalną wizualizacją kierunku działalności gabinetu lub kliniki. Powinna być ambitna, ale także możliwa do zrealizowania. Wizja powinna wyznaczać nurt – kierunek działań i odwoływać się do realnych marzeń oraz kojarzyć się z sukcesem.

W sformułowanej misji zwykle znajduje się element inspiracyjny, który ma znaczenie motywujące. Określenie misji wymaga sprecyzowania kilku czynników. Przede wszystkim powinien znaleźć się tam krótki opis obszaru działalności, roli i znaczenia gabinetu lub kliniki dla otoczenia, zawierające także główną myśl – coś w rodzaju credo firmy. Ponadto, zadaniem misji jest sprecyzowanie głównych celów placówki oraz wartości jakimi kieruje się przedsiębiorstwo. Misja zawiera więcej konkretnych informacji i jasno uściśla długofalowe cele.

Korzyści z określenia misji i wizji

Zarówno misja jak i wizja określają kierunek działalności. Cele stworzenia misji firmy trafnie podsumowano w portalu poradnikprzedsiebiorcy.pl. Autor w artykule przytoczył słowa rzymskiego filozofa Seneki „Gdy nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”. Określenie misji i wizji firmy przynosi korzyści dwojakiego rodzaju:

Postrzeganie gabinetu lub kliniki na zewnątrz

Formułując misję i wizję firmy, pokazujesz pacjentowi, że Twoim celem jest nie tylko zarabianie pieniędzy, ale także np. realne wpływanie na jakość życia pacjentów lub wdrażanie innowacyjnych, światowych rozwiązań, które znacznie skracają okres rekonwalescencji. Dodając do swojej misji propagowanie zdrowego stylu życia pokazujesz, że ogólny stan zdrowia społeczeństwa nie jest Ci obojętny. Misja i wizja firmy jest informacją nie tylko dla pacjentów, ale także dla partnerów biznesowych, organizacji pożytku publicznego oraz dla konkurencji.

Korzyści wewnątrz placówki

Określenie misji i wizji, a przede wszystkim trzymanie się ich w codziennej pracy ma ogromne znaczenie dla zarządzania firmą i w efekcie – dla jej rozwoju. Dla pracowników ważne są zarówno pieniądze jak i poczucie uczestniczenia w projekcie, które ma szersze znaczenie niż wyłącznie generowanie przychodów. Nie bez znaczenia pozostaje poczucie, że misja przynosi efekty i wszyscy uczestniczą w sukcesie firmy. Spójna misja i wizja firmy pozwala utrzymać kierunek, bo idą za nimi konkretne cele i wartości. Pracownicy, którzy czują, że ich praca realnie wpływa na poprawę jakości czyjegoś życia, są bardziej zmotywowani do pracy.

Misja i wizja placówki medycznej – jak sformułować je dobrze?

Określenie misji i wizji firmy nie jest tylko kwestią użytych słów. Przede wszystkim powinieneś uczciwie podejść do sprawy, przemyśleć, porozmawiać ze współpracownikami i stworzyć realny plan, którego potem musisz się trzymać i nie robić niczego, co byłoby niezgodne ze stworzonym opisem.

Jest to jeden z ważniejszych punktów w tworzeniu długofalowej strategii firmy. Ponieważ na krótką metę, użycie nawet najlepszej misji i wizji firmy nie jest mierzalne w ujęciu marketingowym – sporo firm rezygnuje z tworzenia ich, uważając to za zbyt trudne, a jednocześnie zbyt „miękkie”, aby mogło mieć znaczenie. To błąd, szczególnie jeśli chodzi o opiekę medyczną, która przecież sama w sobie ma misję.

Na czym się skupić podczas opisywania i wdrażania misji oraz wizji firmy?

Postaraj się o zwięzłą formę

Zarówno opis misji jak i wizji placówki medycznej powinien być ujęty w zwięzły sposób. Długie opisy nie tylko znudzą czytelnika, ale także „rozwodnią” przekaz i odbiorą mu siłę. Nie próbuj tworzyć poetyckich opisów lub używać zbyt trudnego języka. Pracownicy, pacjenci i partnerzy biznesowi po przeczytaniu tych kilku zdań powinni mieć jasność co do celu oraz wizji istnienia placówki medycznej.

Używaj języka mentalskiego, jakim posługujesz się w prostej komunikacji, także myśląc o czymś.

Oryginalność

To trudne, ale ze wszystkich sił unikaj kopiowania pomysłów. Poszukaj czegoś, wartości jaka jest możliwie unikalna lub wyjątkowo rzadka. Powielanie myśli będzie działało tylko na Twoja niekorzyść. W końcu nie chcesz zginąć wśród konkurencji o takich samych celach, tylko chcesz stworzyć coś innowacyjnego, co będzie wyróżniało Twoją placówkę spośród innych, a także wypełni pewną niszę.

Odszukaj niszę, gdzie nie ma jeszcze nikogo – przynajmniej nikogo w pobliżu Ciebie.

Podkreśl dążenie do doskonałości

Nie ma idealnych ludzi, tak samo jak nie istnieją firmy, które funkcjonują w sposób całkowicie doskonały. Podkreślenie własnej doskonałości będzie wyglądało jak bufonada, ewentualnie narazisz się na śmieszność. Jednak dążenie do doskonałości to już zupełnie inna rzecz – godna szacunku i naśladowania. Podkreślenie dążenia do doskonałości pokazuje, że stawiasz na rozwój i że ze wszystkich sił starasz się o jak najwyższą jakość swoich usług. To nie jest proste, bo nawet „opowiadanie o swojej drodze do osiągnięcia ideału” może być postrzegane jakobyś już tam się znajdował i jeszcze pouczasz innych. Dlatego tutaj stanowczo rekomenduję: zachowaj dystans do samego siebie.

Dążenie do przywództwa

To lider wyznacza kierunki i to właśnie lidera naśladują wszyscy. Podkreśl, że celem firmy jest przewodzenie w Twojej specjalizacji na danym obszarze i rzeczywiście dąż do zrealizowania tego celu. Potem możesz zmienić ten cel i dodać np. szersze terytorium działania. Załóżmy, że Twoim pierwotnym celem jest stworzenie gabinetu o najwyższej jakości usług w całym województwie. Jeśli uda Ci się zrealizować zamierzony cel, możesz aspirować do przywództwa na terenie większego obszaru.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna biznesu ma także ogromne znaczenie w określaniu misji i wizji firmy. Robią to największe marki, ale może robić to każdy na swoją skalę. Twoim celem społecznym jako np. stomatologa może być maksymalne wyeliminowanie próchnicy wśród dzieci w Twojej miejscowości. Swój cel możesz realizować poprzez współpracę ze szkołami, przygotowywanie programów edukacyjnych lub organizowanie okresowych promocji.

Wspieraj akcje charytatywne które pasują do tego co robisz i w co wierzysz. Nie przyklejaj się na siłę do trampkarskiej drużyny piłki nożnej, albo siatkówki w Twoim mieście. Chyba, że naprawdę wierzysz w idee tych sportów i Twoja pomoc będzie spójna i wpisana w misję. Oczywiście pomagać można zawsze bez rozgłosu. Ale akurat tutaj mówimy o wspieraniu otwartym.

Pamiętaj, że jeśli wpiszesz ten cel do misji firmy, powinieneś go realizować. Misja i wizja firmy to nie tylko PR lub odwołując się do młodzieżowego slangu „ściema dla hajsu”. To rzeczywisty plan, na którym możesz zbudować swój sukces. Najlepsze efekty daje oparcie misji na prawdziwych wartościach, a wizji na realnych. ale ambitnych celach jakie są z nimi spójne.

Podziel się tą treścią... Dzięki :)
0 0 votes
Ocena artykułu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments